מורשתו של מיכה המורשתי | מיכה ג' - מיכאל פדידה

מאת: מיכאל פדידה התמונה ויקיפדיה ת.פרסום: 05/01/17
שתפו בפייסבוק שתפו בטויטר שתפו בגוגל פלוס שתפו בגוגל לינקדאין

יחזקאל קויפמן עמד על כך שמיכה היה הנביא הראשון שניבא שבית המקדש יחרב כתוצאה מחטאי העם: "ציון שדה תחרש וירושלים עיין תהיה והר הבית לבמות יער" – ג, יב. אכן מיכה חידש בעניין הזה, כי לא מצאנו לפניו אפשרות כזאת. התורה מדברת על עונש הגלות, אבל לא על הרס המשכן. גם שלמה המלך בתפילה שהוא נשא בעת חנוכת בית המקדש, דיבר על הגלות כעונש אבל לא העלה אפשרות של חורבן בית המקדש. עמוס אמנם דיבר על חורבן המקדש בבית אל, אבל מלכתחילה לא הייתה למקדש בבית אל לגיטימציה, בגלל עגל הזהב שירבעם הציב בו.

בנוסף לחורבן המקדש כעונש, נלחם מיכה בתפיסה שרווחה בעם ובקרב מניהגיו (כולל כהנים ונביאי שקר) ששמירה על הפולחן במקדש משמשת פוליסת ביטוח, שתגן עליו מעונש אלהי על  עוולות חברתיות ושחיתות מוסרית: "ראשיה בשוחד ישפוטו וכהניה במחיר יורו ונביאיה בכסף יקסומו ועל ה` ישענו לאמור: הלא ה` בקרבנו לא תבוא עלינו רעה" – ג, יא.

כדי לקעקע את התפיסה השגויה הזו, מציג מיכה בפרק ו` את השאלה  ששואלים חסידי הפולחן המתחסדים: "במה אקדם ה` אכף לאלהי מרום? האקדמנו בעולות בעגלים בני שנה?" – פסוק ו`. ההנחה בבסיס השאלה היא שהביטוי הבלעדי לאמונה באל, הוא הפולחן במקדש. מיכה שולל מכל וכל את ההנחה הזו בתשובתו: "הגיד לך אדם מה טוב ומה ה` דורש ממך, כי אם עשות משפט ואהבת חסד והצנע לכת עם אלהיך". הדרישה האלהית המופנית לכל אחד ואחת בחברה היא בראש וראשונה בתחום המוסר החברתי ולא בתחום הפולחן.

כמאה שנה אחרי שמיכה ניבא על חורבן המקדש, זכרו זאת זקני ישראל (ירמיהו כו, יח).  ירמיהו אימץ את השקפתו של מיכה בנידון: " אל תבטחו לכם אל דברי השקר לאמור: היכל ה`, היכל ה` היכל ה` המה. כי אם היטיב תיטיבו את דרכיכם ואת מעלליכם, אם עשו תעשו משפט בין איש ובין רעהו וגו`" (פרק ז`).