Copy and paste ? - תהילים קמ״ד | מיכאל פדידה

מאת: מיכאל פדידה התמונה canstockphoto ת.פרסום: 11/09/17
שתפו בפייסבוק שתפו בטויטר שתפו בגוגל פלוס שתפו בגוגל לינקדאין


פרשנים שמו לב שפרט לקטע האחרון במזמור (פסוקים 12 - 14) מדובר בלקט של פסוקים ממזמורים אחרים, ביחוד ממזמור י"ח, שהוא עצמו מופיע בספר שמואל ב כ"ב . (ראו הערה). מה הביא את עורך הספר להכלילו בקובץ ?
לדעתי מדובר בשיר חדש (אע"פ שגם כינוי זה לקוח ממזמור אחר). בפרק י"ח יש אכן פירוט נוסף כיצד לימוד תורת המלחמה מאלהים והסיוע שלו, הביאו לנצחון מוחץ של דוד על אויביו: "ארדוף אויבי ואשיגם ולא אשוב עד כלותם" וגו`. (פסוק זה מזכיר פסוק משירת הים: "אמר אויב ארדוף אשיג ").
בפרקנו, לעומת זאת, מתמעט עד למינימום חלקו של דוד בניצחון ומודגש שללא עזרת האל אין יכולת לגבור על האויב: " ה`, מה אדם ותדעהו, בן אנוש ותחשבהו" וגו`.
בניסוח החדש הפרק הופך להיות אח תאום למזמורים אחרים בתהלים, הקוראים לאלהים להציל את הצדיק הבודד והחלש מאויביו העצומים. במזמור יש דימוי נפלא: "שלח ידיך ממרום, והצילני ממים רבים, מיד בני נכר". אלהים מתבקש למשות בידיו הארוכות את הצדיק הטובע במים רבים. ידי אלהים הן המצילות ולא ידיו של דוד שאלהים לימד אותו להפעילם בקרב: "ברוך ה` צורי, המלמד ידי לקרב". וזאת, כאמור, בניגוד לפרק י"ח שבו דוד הוא גיבור - על שגובר בעזרת השם על אויביו.
בקטע האחרון של המזמור (שהוא מקורי) – מתאר המשורר את השפע שיבוא בעקבות הניצחון: פריון של המשפחה ושל המשק החקלאי. הפסוק "מזוינו מלאים, מפיקים מזן אל זן" אומר בעצם שכלי הזין מימות המלחמה יוחלפו במזון רב בימי השלום. גם הפסוק: "צאוננו מאליפות מרובבות בחוצותינו" מזכיר פסוקים מימות המלחמה:
- "יפול מצדך אלף ורבבה מימינך" – תהלים צ"א, 7.
- "איכה ירדוף אחד אלף ושנים ינסו רבבה" – דברים ל"ב, 30.
לפיכך אי אפשר להאשים את משורר הפרק שחיבר שיר בשיטת "חתוך והדבק".
הערה
להלן פירוט הטענה שפסוקים רבים במזמור מופיעים בפרקים אחרים בתהלים:
- פסוק א` מ
-
- ופיע בבפרק דומה בתהלים י"ח, 33.
- פסוק ב` _ בתהלים י"ח, 3.
- פסוק ג` _ בתהלים ח`, 8.
- פסוק ד` _ בתהלים ס"ב, 10.
- פסוק ו` _ בתהלים י"ח, 15.
- פסוק ט` _ בתהלים ל"ג, 2 – 3.
- פסוק ט"ו _ בתהלים ל"ג, 12.