בלילה ההוא נדדה שנת המלך - אסתר ו' | דודו פלמה

מאת: כתיבה ועיבוד תמונה דודו פלמה ת.פרסום: 16/02/18
שתפו בפייסבוק שתפו בטויטר שתפו בגוגל פלוס שתפו בגוגל לינקדאין

בַּלַּיְלָה הַהוּא נָדְדָה שְׁנַת הַמֶּלֶךְ; וַיֹּאמֶר לְהָבִיא אֶת-סֵפֶר הַזִּכְרֹנוֹת דִּבְרֵי הַיָּמִים, וַיִּהְיוּ נִקְרָאִים לִפְנֵי הַמֶּלֶךְ. 

באמצע המגילה, מופיע פסוק שמהווה את קו פרשת המים שלה: "בלילה ההוא נדדה שנת המלך". ובמסכת מגילה כתוב: "אמר רבי תנחום: נדדה שנת מלכו של עולם. ורבנן אמרי: נדדו עליונים נדדו תחתונים. רבא אמר: שנת המלך אחשורוש ממש" (מגילה טו, ב).

בקריאה ראשונה, עמדתו של ר` תנחום נתפסת בעינינו כמהפכנית, אבל בסופו של יום היא מתבררת דווקא כמתאמצת לדחוק את אלוהים הנעדר מהמגילה אל תוך המגילה בכוח. 
דווקא עמדתו של רבא נתפסת בתחילה כתמוהה, למה לו בכלל להדגיש את מה שכתוב במפורש "בלילה ההוא נדדה שנת המלך" ולהוסיף "ממש". 
כדי להבין את המניע הנסתר שלו נצטרך לעיין באמירה אחרת שלו במדרש אחר ובה, כך ניראה, הוא מחזק את העיקרון המכונן שהוא קובע בפירוש שלו לפסוק מהמגילה. במסכת שבת פח אנחנו מוצאים דיון סוער על משמעותו ומהותו של מעמד הר סיני :

"ויתיצבו בתחתית ההר, אמר רב אבדימי בר חמא בר חסא: מלמד שכפה הקדוש ברוך הוא עליהם את ההר כגיגית, ואמר להם: אם אתם מקבלים התורה - מוטב, ואם לאו - שם תהא קבורתכם. אמר רב אחא בר יעקב: מכאן מודעא רבה לאורייתא. אמר רבא: אף על פי כן, הדור קבלוה בימי אחשורוש. דכתיב(אסתר ט) קיימו וקבלו היהודים, קיימו מה שקיבלו כבר".

ניראה שלרבא ממש דחוף לקבוע בוויכוח עם ר` תנחום שאלוהים אינו נוכח במגילה, ויותר מזה, טוב שאיננו נוכח. 
אם נשליך את מה שרבא אומר במסכת שבת, על מה שהוא אומר במסכת מגילה, יתבהר לנו שלדעת רבא, דווקא בגולה בשושן, היהודים קיבלו את התורה בהתנדבות ולא מתוך כפיה כמו שקובע ר אבדימי, הטוען שבמעמד הר סיני כפה עליהם אלוהים את התורה הר כגיגית. 

שם, בגולה, מכריז רבא קבל עם ועולם, דווקא שם, בחרנו בתורה מרצוננו החופשי ולא מתוך כפיית האל. ולכן קיימו וקיבלו היהודים, קיימו מה שקיבלו כבר. וכעת לאחר שהבהרנו כמה טוב לנו בגולה הבה ונישאר בה.
----------------------------------------------------
בצילום: עיבוד למסכה, רבת פנים ודינמית, כמו המגילה