פרעה גזר על הזכרים - שמות א | מיכאל פדידה

מאת: מיכאל פדידה, מצור על עיר, מיניאטורה ימי בינמית ת.פרסום: 23/09/18
שתפו בפייסבוק שתפו בטויטר שתפו בגוגל פלוס שתפו בגוגל לינקדאין

לוח השנה היהודי מלא בימי זיכרון. לא רק הצומות באים לרענן מחדש את הזיכרונות ההיסטוריים, אלא גם שלושת הרגלים וימי ספירת העומר. הפנייה של אלהים לעם ישראל לזכור אירועים מסויימים, חוזרת ונשנית במקרא פעמים רבות. חג הפסח דרך ההגדה של פסח הפך למוקד הזיכרון ההיסטורי שנקשר ליציאת מצרים (השעבוד והגאולה).

בהגדה של פסח יש דגש על סיפור יציאת מצרים ("כל המרבה לספר ביציאת מצרים הרי זה משובח") והנסים שעשה אלהים לעם ישראל. יש מגמה ברורה לעשות אקטואליזציה של חוויית יציאת מצרים (כולל חוויית העבדות): "בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים," אם כי לא ברור מדוע.

את התשובה יש למצוא בצו הזיכרון בתורה שמדגיש את העבדות במצרים. הזיכרון הזה נועד לתת לעם ישראל מודל שלילי של חברה שאליה אסור להידמות וליצור חברה שדואגת לשכבות החלשות בחברה, שמנוגדת קוטבית לחברה המצרית. דוגמא: הדיבר של השבת בפרשת ואתחנן: "וזכרת כי עבד היית במצרים". (דומה שאין עוד עם בעולם – למעט אולי האפרו-אמריקנים באמריקה – שמיתוס התגבשותו לעם כולל עבדות, שאמור להשפיע עליהם להתייחס בצורה חיובית "לגר, ליתום ולאלמנה").

אולם זיכרון יציאת מצרים הינו סלקטיבי. קחו למשל את גזירת פרעה על השמדת הילודים הבנים על ידי השלכתם ליאור. פרעה ראה בעם ישראל גיס חמישי ולכן רצה לצמצם את אוכלוסיית הזכרים העברים, שיהיו חיילים בעתיד. (הנשים, כידוע, לא נשאו נשק ולכן פרעה לא ציווה להשמיד את הילודות). הצו האכזרי של פרעה נחקק בזיכרון האומה ומצא את ביטויו פעמיים בהגדה של פסח.

אבל עם ישראל עצמו לא הסיק שעליו להימנע מהפרקטיקה הזו נגד אויבים. הוא הגדיל לעשות בצו ההשמדה הטוטאלי של שבעת העממים. גם על אויבים שאינם משבעת העממים, הוטל צו להשמיד את הזכרים – דברים כ`. (מעניין שבאותו פרק דואגת התורה להמשך הקיום של העצים: "כי תצור אל עיר ימים רבים להילחם עליה לתופשה, לא תשחית את עצה לנדוח עליו גרזן"). בפועל הופעלה הפרקטיקה הזו גם נגד אויבים מבפנים, כמו בפרשת פילגש בגבעה.

לסיום

עם ישראל הקדום הנהיג בתחומים מסויימים נורמות שלא היו מקובלות על עמי הסביבה. אולם בתחומים אחרים, כמו בדוגמא שלעיל, הוא לא חרג מהנורמות שהיו מקובלות אולי כלגיטימיות על ידי העמים שמסביבו.