דברים ל' - תשובה ושיבה | מיכאל פדידה

מאת: מיכאל פדידה, התמונה פסיפס מאת נחום גוטמן, ויקיפדיה ת.פרסום: 26/03/19
שתפו בפייסבוק שתפו בטויטר שתפו בגוגל פלוס שתפו בגוגל לינקדאין

ויקרא כ"ו מתאר את מהלך ההיסטוריה הצפוי לעם ישראל אם יחטא ולא ישמור את מצוות התורה: הוא ישא בעונשים כבדים ששיאם גלות, יחזור שם בתשובה וישוב לארצו. המהלך הזה יסתיים בשיבה לארץ בגלל הברית המקורית שאלהים כרת עם אבות האומה והתחדשה עם דור יציאת מצרים.

מהלך דומה מצטייר בדברים כ"ט – ל`: עם ישראל יבין את סיבת הגלות, יחזור בתשובה ואלהים ישיב אותו ארצה: "והשבות אל לבבך בכל הגויים אשר הדיחך ה` אלוהיך שמה. ושבת עד ה` אלהיך...ושב ה` אלהיך את שבותך" – ל`, 1 - 3. הפועל "שוב" בהקשרים הנ"ל חוזר על עצמו במהלך הפרק: "ואתה תשוב ושמעת בקול ה`...כי ישוב ה` לשוש עליך לטוב... כי תשוב אל ה` אלהיך".

האמונה בפרק שהעם ישוב בתשובה נעוצה באופטימיות של התורה שלעם יש חופש בחירה ויבחר בסופו של דבר בטוב ובחיים: "העידותי בכם היום את השמים ואת הארץ, החיים והמות נתתי לפניך, הברכה והקללה, ובחרת בחיים" – ל`, 19. אמנם הפסוק מצווה לבחור בחיים, אך גם משתמע ממנו שהעם יבחר בחיים, כי מי ירצה לבחור ברע ובמוות?!

המודל הזה של גורל עם ישראל אומץ כמעט על ידי כל הנביאים האחרונים. אין לך כמעט נביא שאין לו נבואות נחמה ותשובה לצד נבואות זעם וחורבן. בהקדשה של ירמיהו הנביא מופיעים שני האלמנטים האלה: "ראה הפקדיך היום הזה על הגוים ועל הממלכות, לנתוש ולנתוץ ולהאביד ולהרוס, לבנות ולנטוע". אכן נביא זה , שניבא נבואות חורבן של ממלכת יהודה, ניבא גם נבואות נחמה גם כאשר נבואות הזעם שלו נתגשמו. דוגמא נוספת: חזון אחרית הימים של הנביא ישעיהו בפרק ב` בא לאחר פרק תוכחה קשה בו העם מכונה עמורה ומנהיגיו קציני סדום.