אגדות על תינוקות מלכותיים שהוסתרו -מל"ב י"א| מני גל

מאת: מני גל התמונה PIXABAY ת.פרסום: 03/10/19
שתפו בפייסבוק שתפו בטויטר שתפו בגוגל פלוס שתפו בגוגל לינקדאין

סיפורו של יהואש חוזר על מוטיב מאד נפוץ בין העמים על מוצאם של מלכים ומנהיגים. נזכיר כאן רק כמה מהם: משה, שהוסתר בתיבה, נמצא על ידי בת פרעה, גודל כנסיך מצרי, והפך בסופו של דבר למנהיג בני ישראל; סרגון הגדול מאכד, בנה של כוהנת ואב בלתי ידוע, הונח, כמו משה, על מי נהר הפרת בתיבה, נמצא וגודל על ידי גנן, והפך בסופו של דבר למלך גדול וחזק; כורש הגדול, מלך פרס, שעל פי הרודוטוס היווני, שהיה נכדו של אסטיאגס מלך מדי, שחשש מנבואה בדבר עליית כורש למלוכה במקומו מסר את הילד למי שהיה אמור להורגו, אך זה העבירו לרועה צאן בצפון מדי, ומשגדל הנער והתבגר, עלה למלוכה; אדיפוס המלך היווני, שנמסר להריגה על ידי הוריו בגלל נבואה נוראה לגבי עתידו, ניצל על ידי רועה, הובא לחצר מלכות אחרת, ולאחר שהתבגר, שב בבלי דעת אל בית הוריו, הרג את אביו ונשא לאישה את אמו, כדבר הנבואה; ונקנח באגדת שלגיה, שגם היא נמסרה להריגה, אך מי שהיה אמור להורגה ריחם עליה, והסוף ידוע.

מה מקורן של אגדות אלה? יש הסבורים, כי הן מתאימות לשליטים שעלו לשלטון שלא בדרך הירושה של בן מאביו, שמוצאם היה נחות או לא ידוע, וכי על ידי הסיפור הזה הם מקבלים לגיטימציה, כי הלא מוצאם האמיתי נעלה, כך נטען.

אם כן, כיצד נוצר הסיפור אודות יהואש? לאחר שש שנים, שבהן מלכה עתליה בת אחאב בממלכת יהודה בשלטון ללא מתנגדים (שכן כל הטוענים לכתר נרצחו על ידה), מתארגן מרד בראשותו של כוהן המקדש יהוידע. מרד זה הוא גם מרד בפולחן הבעל שהביאה עמה עתליה ממלכת ישראל. כדי להשיג לגיטימיות, כך מעריך חוקר כיגאל בן-נון, מציג יהוידע את המלך החוקי, לטענתו, הוא יהואש בן השבע, שעל פי יהוידע הינו בן של יהואחז מלך יהודה, אשר הוסתר במשך שש שנים בתוך המקדש. העלאת מלך-ילד לשלטון מתאימה מאד למצב, בו הכהונה חפצה בשליטה על הממלכה, והמלך הצעיר כל כך מולך, למעשה, תחת הנחיותיה של הכהונה.

ברקע הסיפור הדרמטי הזה שני מוטיבים נוספים, החשובים לכותב ספר מלכים: האחד הוא המלחמה בפולחן הבעל, והשני הוא המלחמה בהשפעת בית המלוכה הישראלי. יהואש והמנטור שלו יהוידע מייצגים את טוהר הפולחן לאלוהים ואת החזרה של בית דוד למלוכה. מעשיהם של יהואש ויהוידע בפרק הבא יחזקו רושם זה.