פלא יועץ, ישעיהו ט' | מני גל

מאת: מני גל, The Annunciation by El Greco, c. 1590–1603, Ohara Museum of Art, Kurashiki, Japan ת.פרסום: 05/11/19
שתפו בפייסבוק שתפו בטויטר שתפו בגוגל פלוס שתפו בגוגל לינקדאין

כִּי יֶלֶד יֻלַּד לָנוּ, בֵּן נִתַּן לָנוּ, וַתְּהִי הַמִּשְׂרָה עַל שִׁכְמוֹ, וַיִּקְרָא שְׁמוֹ פֶּלֶא יוֹעֵץ, אֵל גִּבּוֹר, אֲבִיעַד, שַׂר שָׁלוֹם.

פסוק חידתי זה נתפרש בדרכים שונות ורבות.

בספר `עקידת יצחק` (ספרו של רבי יצחק עראמה, שנודע כבעל העקידה, והיה מחכמי ספרד בדור הגירוש) כתוב:

תדע כי להיות המלך חזקיהו איש שלם מאד ואהוב לאלהיו ואוהב התורה והחכמה מכל אשר היו לפניו, כי על כן נקרא `פלא יועץ אל גבור אבי עד שר שלום` (ישעיהו ט׳:ה׳). וחז"ל הפליגו להרבות בשבחו ואמרו (סנהדרין צ"ד:) שהמון בני דורו ונשיהם וטפם כולם היו בקיאים באיסור והיתר וטומאה וטהרה בקיאות נפלאה. לזה אמר רבי הלל בגמרא (שם צ"ח:) אין להם משיח שכבר אכלוהו בימי חזקיהו כסבור שעליו נאמר (ישעיהו י״א:ב׳) `ויצא חוטר מגזע ישי` וכו`. `ונחה עליו רוח ה` רוח חכמה ובינה רוח עצה וגבורה רוח דעת ויראת ה` והריחו ביראת ה``, וכי על בני דורו נאמר (ישעיהו י״א:ב׳-ג׳) `כי מלאה הארץ דעה את ה`, כמים לים מכסים`, ואינו כן, כי לפי דעת החכמים כולם לא נתפשט האור האלהי ההוא ולא נמשך כמו שיקווה על מלך המשיח העתיד, כמו שאמרנו אמנם על הקירוב או הדמיון ההוא אמרו (סנהדרין צ"ד.) `ביקש הקב"ה לעשות משיח לחזקיהו, אלא שאכלתו פגה`, כלומר שעם שהיה הוא שלם על זה השיעור, הנה הדור עדיין לא היה ראוי לכך.

לדעתו של בעל העקידה ישעיהו מתייחס בפסוקים אלה אל המלך חזקיהו, שנחשב לצדיק גדול בדור של צדיקים. עם זאת הוא אומר כי למרות שאלוהים רצה לעשות את חזקיהו משיח, הוא חזר בו מתכניתו זו, כי הדור לא היה מושלם כמלכו, ולא היה ראוי להופעת משיח בימיו.

באשר לאמונה הנוצרית בדבר הנבואות העתיקות על לידת ישוע, הנה דברים מתוך אתר נוצרי, הכתוב בעברית:

לפני לידת ישוע,‏ ועוד בטרם הרתה מרים,‏ נגלה אליה מלאך שאותו מזהה המקרא בשם גבריאל.‏ ”שמחי,‏ ברוכת החסד.‏ יהוה עימך”,‏ בירך אותה המלאך.‏ אתה ודאי מתאר לעצמך שמרים נדהמה לשמע הדבר ואולי גם נבהלה במקצת.‏ מה פשר הברכה?‏

גבריאל הסביר:‏ ”הנה תהרי ותלדי בן,‏ ותקראי שמו ישוע.‏ הוא גדול יהיה ובן עליון ייקרא,‏ ויהוה אלוהים ייתן לו את כיסא דוד אביו;‏ וימלוך על בית יעקב לעולם ואין קץ למלכותו”.‏ מרים שאלה אותו איך יהיה הדבר הזה שהרי היא הייתה בתולה ולא ידעה איש.‏ גבריאל השיב לה שהיא תתעבר באמצעות רוח הקודש של אלוהים,‏ ולא יהיה זה ילד ככל הילדים (‏לוקס א’‏:‏​28–35‏)‏.‏

דברי גבריאל מן הסתם עזרו למרים להבין שהבן שתישא ברחמה הוא הדמות שעליה נובא בנבואות קדומות רבות.‏ ההודעה שיהוה ייתן לבנה את ”כיסא דוד אביו” ודאי העלתה בזכרונה (‏והייתה מעלה בזכרונו של כל יהודי הבקי בתנ”ך)‏ את ההבטחה שנתן אלוהים לדוד המלך.‏ ביד נתן הנביא אמר יהוה לדוד:‏ ”וממלכתך עד עולם לפניך.‏ כיסאך יהיה נכון עד עולם” (‏שמואל ב’‏.‏ ז’‏:‏4,‏16‏)‏.‏ באשר לדוד ציין יהוה:‏ ”ושמתי לעד זרעו,‏ וכיסאו כימי שמיים.‏ .‏.‏.‏ זרעו לעולם יהיה,‏ וכיסאו כשמש נגדי” (‏תהלים פ”ט:‏21,‏ 30,‏ 36,‏ 37‏)‏.‏ לפיכך,‏ לא הייתה זו יד המקרה שמרים ויוסף באו מבית דוד.‏

אלו לא היו הנבואות היחידות בתנ”ך הנוגעות ליורש עצר משושלת דוד.‏ קרוב לוודאי שמרים הכירה גם את נבואת ישעיהו:‏ ”ילד יוּלד לנו,‏ בן ניתן לנו;‏ ותהי המשרה על שכמו.‏ ויקרא שמו פלא יועץ,‏ אל גיבור,‏ אביעד,‏ שר שלום.‏ למרבה המשרה ולשלום אין קץ,‏ על כיסא דוד ועל ממלכתו להכין אותה ולסעדה במשפט ובצדקה,‏ מעתה ועד עולם.‏ קנאת יהוה צבאות תעשה זאת” (‏ישעיהו ט’‏:‏5,‏ 6‏)‏.‏

אחת הבעיות בקישור הזה שעושים הנוצרים בין נבואות ישעיהו להופעת ישוע היא מרחק הזמן של כ-600 שנה בין זמנו של ישעיהו לזמנו של ישוע. אכן, יש בנבואות ישעיהו מסרים בדבר החורבן העתיד להתרחש די בקרוב; אך נבואות אחרות, העוסקות באחרית הימים, שזמנה אינו מוגדר, מאפשרות גם פרשנות זאת, שיש לה מקום בין שאר הפרשנויות דווקא בגלל האניגמטיות של פסוקים אלה ואחרים מישעיהו.