גילוי וכיסוי | יחזקאל י"ב | מיכאל פדידה

מאת: מיכאל פדידה התמונה ויקיפדיה ת.פרסום: 23/04/20
שתפו בפייסבוק שתפו בטויטר שתפו בגוגל פלוס שתפו בגוגל לינקדאין

אין נביא שראה יותר מראות נבואה מיחזקאל. שם הפועל לראות מופיע בתדירות גבוהה אצל נביא זה. על רקע זה, מובנת תלונתו נגד העם: "אשר עינים להם לראות ולא ראו, אזנים להם לשמוע ולא שמעו". (תכונות אלה מיוחסות גם לפסלי האלילים: "...אשר לא יראון ולא ישמעון" דברים ד, 28).

הנביא מתבקש לעשות מעשה סמלי שתחילתו ביום וסופו בלילה. הוא התבקש להכין ביום לעיני צופיו כלי גולה ובלילה לחתור בקיר ולצאת ממנו עם כלי הגולה על שכמו, כשפניו מכוסים. הנמשל, המלך ("הנשיא") ינסה לברוח בלילה דרך החומה עם משמר, כשפניו מכוסים, כדי להסתיר את זהותו מפני האויב שייצור על ירושלים. נסיון הבריחה לא יצליח: המלך ילכד ויובא לבבל ומלוויו (קרי העם) יפלו בחרב והנותרים יצאו לגלות. (במשל, הפנים המכוסות לא מאפשרות לראות, כהמשך לחוסר הראיה כמטפורה, על חוסר הנכונות של העם "לראות" = להבין את המסרים של הנביא).

הנבואה הזאת אכן התקיימה: צדקיהו עם חלק מצבאו ברח בלילה לאחר שהובקעה העיר, נלכד והובא לבבל ושם עוורו אותו – מלכים ב, כה וירמיהו פרק לט.

נקודה המעניינת בפרק זה (שאופיינית ליחזקאל) היא שאלהים בכבודו ובעצמו (ולא צבא בבל) הוא שלוכד את המלך ומביא אותו לבבל והוא המפיל חללים בעם ומגלה את שארית הפליטה: "ופרשתי את רשתי עליו ...והבאתי אותו בבלה...וכל אגפיו אזרה לכל רוח וחרב אריק אחריהם". הנוסח הזה דומא מאוד לזה שבפרשת בחוקותי, בספר ויקרא: "אם בחוקותי תמאסו...ואתכם אזרה בגויים והריקותי אחריכם חרב" – פרק כו.

לנביא ולשומעיו ברור שהבבלים הם שיביאו חורבן ויגלו את העם. אי הזכרת הבבלים במפורש בפרק זה כאויב שיחריב את יהודה, וייחוס החורבן לאלהים, באים להבהיר שהאסונות יקרו כעונש של אלהים על חטאי העם. (יתכן שבגלל זה, אין אצל יחזקאל נבואה על מפלת בבל. הוא ניבא על המפלה של מצרים, צור, עמון, צור, צידון, אך לא על מפלת בבל. אני מתכוון לבדוק טענה זו בזמן הקרוב בצורה יותר יסודית ).

הגילוי והכיסוי במעשה הסמלי של יחזקאל בפרק זה קשורים לטענה שלו נגד העם שחוש הראיה וההבנה שלו פגום. דבר זה ניכר בדמיון בנוסח של שני הנושאים. בטענה נגד העם נאמר: "אשר עינים להם ולא ראו". ובמעשה הסמלי: "עשה לך כלי גולה לעיניהם...אולי יראו...פניך תכסה ולא תראה את הארץ".