שלוש הערות | יחזקאל כז | מיכאל פדידה

מאת: מיכאל פדידה - מאת Elie plus מוQ52 האנגלית, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=6074645 ת.פרסום: 12/05/20
שתפו בפייסבוק שתפו בטויטר שתפו בגוגל פלוס שתפו בגוגל לינקדאין

הערה ראשונה:

הקורא את פרקי הנבואות של יחזקאל על צור (פרקים כו – כח) מתפעל מהיכולות הפואטיות שלו:

דוגמאות: המשפטים "והעליתי עליך גויים רבים, כהעלות הים לגליו" , "משטח חרמים [רשתות דייגים] תהיה בתוך הים", או "והשבתי המון שיריך וקול כינוריך לא ישמע עוד". (מהפסוק האחרון יצר יהודה הלוי את המשפט: "...אני כינור לשיריך", בשירו: ציון הלא תשאלי).

הקורא גם מתרשם מהידע הגיאוגרפי שלו על העיר:

-        צור יושבת על אי סלעי: "בלב ימים גבוליך" – כז, 4. "ונתתי אותה לצחיח סלע" – כו, 4. שמה של צור נבע מזה שנבנתה על אי סלעי. צור = סלע.

-        יש לה חלקים יבשתיים לאורך החוף על הים התיכון: "ובנותיה [ערים וכפרים] אשר בשדה" – כו, 6. (יתכן גם שהוא ידע שהיו לאי שני נמלים – נמל צפוני ונמל דרומי: "צור היושבת על מבואות ים" – כז, 3, לפי פירושו של הרטום).

יחזקאל תיאר בהרחבה ובפירוט רב את הארצות שצור סחרה איתן ושמהן רכשה מתכות, מוצרים ובעלי חיים, והפיצה אותן בנמלי האזור וכן ארצות שסיפקו לה צבא שכירים או מלחים. הוא גם ידע (או לפחות חשב שידע) שקירות הספינות שלה נבנו מברושים משניר, המשוטים יוצרו מעצי אלון מהבשן, התרנים מארזי הלבנון, קישוטי הספינה משן מאיי כתיים (קפריסין), המפרשים משש ממצרים ויריעות בד תכלת וארגמן מאיי אלישה (קרתגו?). (הוא מונה בהקשרים הנ"ל למעלה משלושים ערים וארצות מהמרחב העצום של המזרח הקרוב הקדום והים התיכון). תמוה הדבר מנין שאב את כל הידע הנ"ל.

הערה שניה:

יחזקאל ניבא בשנת 589 לפני הספירה שצור תיהרס לגמרי ("ונתתיך לצחיח סלע...לא תיבנה עוד") על ידי נבוכנאצר מלך בבל – כו, 7. הוא אכן צר על העיר במשך 13 שנה (586 – 573 לפני הספירה), אך לא הצליח לכבוש אותה. יחזקאל בעצמו מעיד על כך בשנת 572 לפני הספירה (כלומר שעברו 17 שנה בין שתי הנבואות) : "נבוכדראצר מלך בבל העביד את חילו עבודה גדולה אל צור...ושכר לא היה לו ולחילו מצור על העבודה אשר עבד עליה" - כט, 18. מעניין שיחזקאל עצמו לא נמנע מציון העובדה שבעצם נבואתו על חורבן צור לא התקיימה במלואה.

יחזקאל קויפמן, בספרו תולדות האמונה הישראלית, למד מזה ומנבואות אחרות של יחזקאל שלא התגשמו, שנבואותיו נשמרו כמות שהן ולא עברו צנזורה כלשהי על ידי עורכים בני זמנו או בתר זמנו.

אברבנאל, שהיה סבור, שנבואות הנביאים התקיימו בפועל, טען שיחזקאל ניבא שתי נבואות חורבן על צור: אחת בפרק כו, 1 – 14 ואחת באותו פרק, 15 – 21. הראשונה מתייחסת לחורבן שנבוכנאצר הביא על חלקיה היבשתיים של צור והשניה על העיר שנבנתה על האי לדעתו לאחר מכן. ושנהרסה על ידי אלכסנדר מוקדון בשנת 332 לפני הספירה. כדי להתחבר לאי, הוא בנה דרך צרה שקישרה בין החוף לאי. (אברבנאל לא דייק: הייתה עיר ימית פורחת על האי ונבוכדנאצר לא הצליח להבקיע את חומותיה).

הערה שלישית:

יחזקאל, בניגוד לירמיהו, מיעט לתאר את האויב הבבלי שיחריב את ירושלים, כי רצה להדגיש שאלהים הוא שיעשה זאת בעצמו או דרך שליחיו (ראו בעיקר פרקים ט – י). לעומת זאת, הוא מתאר בהרחבה יחסית את אותו אויב (ובראשו נבוכדנאצר "מלך מלכים") נגד בבל – פרק כו, 7 – 11.