לא נביא ולא בן נביא - עמוס ז' | מיכאל פדידה

מאת: מיכאל פדידה ת.פרסום: 21/12/16
שתפו בפייסבוק שתפו בטויטר שתפו בגוגל פלוס שתפו בגוגל לינקדאין

פרק ז` מנגיד את תפיסת תפקיד הנביא בעיני עמוס ובעיני אמציה, כהן המקדש בבית אל. אמציה סבור שתפקיד הנביא הוא ג`וב ככל הג`ובים שאמור לפרנס את בעליו. השלטון מאפשר לעסוק בג`וב הזה ולהתפרנס ממנו, כל עוד אינו מבקר את ראשיו. אולם אם הוא מערער על הלגיטימיות של השלטון בתוך המקדש, הנתפס כמקדשו של המלך וכהניו, הוא מסכן את עצמו ואת מטה לחמו: "ויאמר אמציה אל עמוס: חוזה לך ברח לך אל ארץ יהודה ואכל שם לחם ושם תנבא".

בניגוד לאמציה הכהן שחושב שעמוס מתפרנס מנבואתו, עמוס מצהיר שהוא אינו נביא מקצועי שתלוי כלכלית בתפקידו כנביא ("לא נביא אנכי ולא בן נביא"). הוא מתפרנס  מעבודתו כבוקר [= מגדל בקר] ובולס שקמים [= כנראה, מגדל עצי שקמה או שורט את פרי השקמה כדי להחיש את הבשלתו. פירות השקמה שימשו מזון לבהמות]. עצמאותו הכלכלית מאפשרת לו להטיח ביקורת קשה במלך ובשכבה השלטת. בכך הוא שונה מנביאי השקר (שבישראל היום הם נקראים עיתונאי חצר, יחצנים, דוברים מטעם, מקורבים ויועצים אישיים) שסמוכים על שולחן המלך ומשמשים שופר לקולו. מיכה הנביא היטיב לאפיין את הנביאים מטעם: "הנביאים המתעים את עמי, הנושכים בשניהם וקראו שלום ואשר לא יתן על פיהם וקדשו עליו מלחמה" – ג, ה. נביאי השקר משכירים את פיהם ואת כושרם הריטורי, כדי לשמש קול לשולחיהם.

נביא אמת אינו נרתע מאיומים על פרנסתו ועל חייו. ואכן עמוס לא היסס וניבא נבואת פורענות לאמציה הכהן, שניסה להטיל בו אימה ולהניאו מלמלא את שליחותו.

 עמוס הנביא חושב שתפקיד הנביא חיוני לחברה צודקת: "ואקים מבניכם לנביאים" – ב, יא. תפקיד הנביא כפוי על ממלאו ואינו יכול שלא למלאו: "אריה שאג מי לא ירא, ה` דבר מי לא ינבא?!" – ג, ח.